NFI:LAB Junior: manusverksted for barnefilm (2016)

Norsk filminstitutt inviterer igjen inntil fire manusforfattere for fiksjonsfilm til å delta i et omfattende program med manusverksted for originale samtidsfilmfortellinger for barn. Manusverkstedet skal foregå over flere sesjoner, i løpet av ett år. Første verksted er på Barnefilmfestivalen 26 - 28. april.

NFI:LAB Junior: manusverksted for barnefilm (2016)

NFI:LAB Junior: manusverksted for barnefilm (2016)
Norsk filminstitutt inviterer igjen inntil fire manusforfattere for fiksjonsfilm til å delta i et omfattende program med manusverksted for originale samtidsfilmfortellinger for barn. Manusverkstedet skal foregå over flere sesjoner, i løpet av ett år. Første verksted er på Barnefilmfestivalen 26 - 28. april.

Målgruppe: Manusforfattere som vil skrive samtidshistorier for barn

Vi ønsker via målrettet narrativ stimulering, eksperimentering og uttesting av prosjekt i små fagfokuserte verksteder å inspirere til bedre og dristigere barnefilmer. NFI:LAB Junior strekker seg over ett år, og består av tre verksteder, samt videre utvikling i manusordningen i Norsk filminstitutt. Verkstedene ledes av Thomas Seeberg Torjussen og Tone Johnsen. I manusordningen får man oppfølging av manuskonsulentene i NFI.

 

Dato for verkstedene:

Verksted 1: 26 - 28.april (under Barnefilmfestivalen i Kristiansand 26. april - 1. mai 2016)

Verksted 2. høst 2016 (2-3 dager på Filmens hus, Oslo)

Verksted 3: høst 2016 (2-3 dager på Filmens hus, Oslo)

Manusskriptutviklingsordningen: starter opp i etterkant av Verksted 3

 

Hvem kan søke?

Søkeren/forfatteren må være bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits. Søkeren/forfatteren må enten ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller ha relevant og dokumenterbar filmfaglig yrkeserfaring. Da forfatterne som blir valgt ut til å delta skal inngå i Nfi's manusordningen er det en forutsetning at forfatterne har rettighetene til materialet og ikke har inngått forpliktende samarbeid med produsent. Arbeidsspråk er norsk.

Søknaden må inneholde:

- Synopis/Idéskisse til en ny original samtidsfortelling som er relevante for barn i dag (maks 2 sider)
- Hva slags format man ser for seg at dette skal bli, film, tv-serie, transmedia etc. (maks 1 side)
- Relevant CV
- Motivasjonstekst på hvorfor du ønsker å delta (maks 1 side)

Søknad sendes til merk søknaden med «NFI:LAB Junior 2016»

Søknadsfrist: onsdag 6. april

Finn film

Vi fant 0 filmer som passer søket