Skoleinfo

Filmfest UNG vil bli arrangert fra 29. april til 5. mai 2019.

Filmfest UNG arrangeres fra 29. april til 5. mai 2019. Vi viser et stort og spennende skoleprogram som er tilpasset videregående skole i ukedagene.

 

GRATIS VISNINGER OG TRANSPORT FOR VGS

Støttet av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) tilbys elever ved Videregående skoler i Vest-Agder gratis filmvisninger, samt fri transport for skoler med behov for dette. Dette gjelder både filmvisninger under Filmfest UNG og ungdomsfilmer som vises på Barnefilmfestivalen. 

Bussbestillinger gjøres direkte til NETTBUSS på 

 

PROGRAM 
Skoleprogrammet blir ferdigstilt i slutten av mars måned og blir da sendt til skolenes kinokontakter pr. epost. Resten av programmet slippes i slutten av mars måned. Det presenteres et spennende og bredt program med spillefilmer, kortfilm og dokumentar. Det er prisvinnende filmer som som vises eksklusivt på festivalen og noen ønskerepriser. Filmene har som hensikt å skape engasjement og gi grunnlag for refleksjon og diskusjon. 

 

FAGLIG RELEVANS 
Festivalene presenterer et spennende og bredt program, med både spillefilmer og dokumentar. Dette er filmer som vil ha stor faglig relevans for eksempelvis samfunnsfag, historie, engelsk, mediefag m.m. Programmet berører temaer som oppvekst, seksualitet, globalisering, språk og aktuelle samfunnspørsmål. En stor del av filmene er uten undertekster eller har engelsk tekst, så her får man språktrening, både muntlig og skriftlig, med på kjøpet. 

På flere av visningene vil elevene få mulighet til å møte norske og internasjonale filmskapere, skuespillere eller relevante fagpersoner.

 

UNGDOMSJURY
En jury vil hvert år bli satt sammen av videregåendeelever fra lokalområdet. Disse får i oppgave å kåre sin favoritt i Filmfest UNGs konkurranseprogram.