PROGRAM 2017

Programheftet distribueres til barneskolene rett før påske. Vi ber kino/kulturkontakten sørge for å spre dette videre til alle elever og lærere på sin skole. Programmet vil også etterhvert bli publisert på vår hjemmeside.

Dks i Kristiansand

Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 filmvisninger på årets festival, dessuten verksteder etter ”først til mølla” prinsippet.

Skoler med bussbehov

Bestillinger av buss for skoler med bussbehov gjøres direkte til turavdelingen til NETTBUSS. Barnefilmfestivalen dekker kostnader for busstransport for alle klassetrinn som oppfyller behovet for transportbehov.

Finn film

Vi fant 0 filmer som passer søket