Skoler og barnehage

Skoleprogrammet for Barnefilmfestivalen 2019 arrangeres fra mandag 29. april til fredag 3. mai. Vi lover et spennende program med tilbud tilrettelagt for alle klassetrinn. Programmet offentliggjøre i slutten mars måned.

Barnehage

For denne målgruppen (3-5år), anbefaler vi spesielt våre kortfilmprogram. Dette er en visning skreddersydd for denne målgruppen, med non-verbale filmperler/Norsk tale hentet fra hele verden.

Disse visningene er spesialtilpasset denne arbeidsgruppen, og vi legger opp til korte pauser mellom noen av filmene hvor vi åpner for spørsmål fra barna. Hver film varer mellom 1 - 10minutt. Totalt varer årets kortfilm 55minutter. 

Programmet i sin helhet vil være tilgjengelig fra slutten av mars måned.

Ta kontakt på stina @ bff.no om du har noen spørsmål eller om du skulle ønske å få tilsendt programbrosjyre til din barnehage.

Årets festival arrangeres fra 29. april til 4. mai i 2019.

Barneskole/SFO

Årets Barnefilmfestival arrangeres fra 29. april til 4. mai 2019. Det arrangeres filmverksteder både i selve festivaluken og uken før. Vi lover et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden med stor bredde i tematikk og sjanger. På mange av forestillingene vil også filmskapere være tilstede.

Lommeprogramhefte vil bli distribuert til skolene i slutten av mars.

Vi ber kulturkontakten sørge for å spre dette videre til alle elever og lærere på sin skole.
Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 forestillinger under årets festival, dessuten verksteder etter "først til mølla" prinsippet.

Ungdomsskole

Årets filmfestival arrangeres fra 29. april til 4. mai. Vi byr på et spennende program for 8. - 10. trinn.

Filmfest UNG er det vi kaller Barnefilmfestivalens ungdomsprogram. Vi tilbyr et stort og spennende skoleprogram som passer for ungdomsskolene. Vi viser film i ulike sjangere, med et bredt spekter av spennende tematikk - fra hele verden! På mange av visningene vil filmskaperne og skuespillere være tilstede. Enkelte av filmene er uten undertekster eller har engelsk tekst, så her får man språktrening med på kjøpet.

Alle på 10. trinn i Kristiansand får tilbud 1 forestilling blant årets Filmfest UNG visninger og øvrige ungdomsfilmer som vises på Barnefilmfestivalen.

Programmet offentliggjøre i slutten av mars måned.

Videregående

Filmfest UNG blir i år arrangert fra 29. april til 4. mai 2019. Det vises et stort og spennende skoleprogram som er tilpasset videregående skole i ukedagene. Programmet ferdigstilles i slutten av mars måned og blir da sendt til skolenes kinokontakter pr. epost. Resten av programmet slippes i slutten av mars måned.

Programmet offentliggjøres i slutten av mars måned.


GRATIS VISNINGER OG TRANSPORT FOR VGS
Støttet av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) tilbys elever ved Videregående skoler i Vest-Agder gratis filmvisninger, samt fri transport for skoler med behov for dette. Dette gjelder både filmvisninger under Filmfest UNG og ungdomsfilmer som vises på Barnefilmfestivalen.

FAGLIG RELEVANS
Det presenteres et spennende og bredt program med spillefilmer, kortfilm og dokumentar. Det er prisvinnende filmer som vises eksklusivt på festivalen og noen ønskerepriser. Filmene har som hensikt å skape engasjement og gi grunnlag for refleksjon og diskusjon.

Filmene vil ha stor faglig relevans for eksempelvis spansk, tysk, fransk, engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, film- og mediefag. Tematisk berører filmene blant annet oppvekst, identitet, seksualitet, globalisering, språk og aktuelle samfunnsspørsmål.

En stor del av filmene er uten undertekster eller har engelsk tekst, så her får man språktrening, både muntlig og skriftlig, med på kjøpet.

På flere av visningene vil elevene få mulighet til å møte norske og internasjonale filmskapere,
skuespillere eller relevante fagpersoner.