Bussbehov

Bussbehov
Bestillinger av buss for skoler med bussbehov gjøres direkte til turavdelingen til NETTBUSS. Barnefilmfestivalen dekker kostnader for busstransport for alle klassetrinn som oppfyller behovet for transportbehov.

GRATIS BUSS VED BEHOV

Barnefilmfestivalen dekker kostnader for busstransport for alle klassetrinn med transportbehov. Festivalen har satt av en viss sum til busstransport, men når pengene er ”brukt opp” vil vi dessverre ikke kunne tilby buss til flere.

Disse bussturene blir ikke tatt av skolens allerede tilmålte” DKS – kvote”, men kommer i tillegg. Skjema for bestilling av buss blir tilsendt på e-post.

Vi ber dere om å hjelpe til slik at bussene blir så fulle som mulig fra/til skolen. Vi forventer at de skolene som kan gå eller sykle til Kristiansand kino gjør dette. Slik vil flest mulig få benyttet seg av tilbudet som virkelig har behov for det for å kunne komme seg på festivalen.

Bestillinger av buss gjøres direkte til turavdelingen til NETTBUSS.

Finn film

Vi fant 0 filmer som passer søket