Barneskole/SFO

Årets Barnefilmfestival arrangeres fra 29. april til 4. mai 2019. Det arrangeres filmverksteder både i selve festivaluken og uken før. Vi lover et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden med stor bredde i tematikk og sjanger. På mange av forestillingene vil også filmskapere være tilstede.

Lommeprogramhefte vil bli distribuert til skolene i slutten av mars.

Vi ber kulturkontakten sørge for å spre dette videre til alle elever og lærere på sin skole.
Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 forestillinger under årets festival, dessuten verksteder etter "først til mølla" prinsippet.