INFO TIL BARNESKOLENE

INFO TIL BARNESKOLENE
Neste års Barnefilmfestival varer fra 25. - 30 april 2017. Festivalen fyller hele 20 år og vil kunne tilby barneskolene et stort og spennende skoleprogram. Det vil være filmverksteder både i selve festivaluken og uken før.

Vi kan love et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden og alle typer film. På mange av forestillingene vil også filmskaperne og skuespillere være tilstede.

PROGRAMHEFTE
Lommeprogramhefte vil bli distribuert til skolene. Vi ber kino/kulturkontakten sørge for å spre dette videre til alle elever og lærere på sin skole. Programmet vil også bli publisert på vår hjemmeside www.barnefilmfestivalen.no.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, Kristiansand
Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 forestilling på årets festival, dessuten verksteder etter "først til mølla" prinsippet. For skoler med behov for busstransport dekkes dette også av DKS.

Disse bussturene blir ikke tatt av skolens tilmålte "DKS – kvote", men kommer i tillegg.

FILMVERKSTEDER, DKS – Kristiansand
Informasjon om filmverksteder for 5. klassetrinn blir sendt ut på e-post.

BUSS - ALLE KLASSETRINN I GRUNNSKOLEN, Kristiansand
Festivalen betaler buss til alle klassetrinn med transportbehov. Vi har satt av et visst beløp til busstransport. Når pengene er "brukt opp" vil vi ikke kunne tilby buss til flere.

BESTILLING AV FORESTILLINGER
Informasjon om bestilling av forestillinger sendes ut på e-post i mars måned.

SPØRSMÅL?
Kontakt oss på

Finn film

Vi fant 0 filmer som passer søket