INFO BARNESKOLENE

INFO BARNESKOLENE
Årets Barnefilmfestival varer fra 25. - 30 april. Festivalen fyller hele 20 år og vi tilbyr barneskolene et stort og spennende skoleprogram. Det arrangeres filmverksteder både i selve festivaluken og uken før.

Vi kan love et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden og alle typer film. På mange av forestillingene vil også filmskaperne og skuespillere være tilstede.

PROGRAMHEFTE
Lommeprogramhefte vil bli distribuert til skolene før påske. Vi ber kino/kulturkontakten sørge for å spre dette videre til alle elever og lærere på sin skole. Programmet vil også bli publisert på vår hjemmeside i slutten av mars.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, Kristiansand
Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 forestilling på årets festival, dessuten verksteder etter "først til mølla" prinsippet. For skoler med behov for busstransport dekkes dette også av DKS.

Disse bussturene blir ikke tatt av skolens tilmålte "DKS – kvote", men kommer i tillegg.

FILMVERKSTEDER, DKS – Kristiansand
Filmverkstedene arrangeres fra onsdag 19. april i uken før festivalen til fredag 28. april i selve festivaluken. Informasjon om filmverksteder for 5. klassetrinn er sendt ut på e-post.

BUSS - ALLE KLASSETRINN I GRUNNSKOLEN, Kristiansand
Festivalen betaler buss til alle klassetrinn med transportbehov. Vi har satt av et visst beløp til busstransport. Når pengene er "brukt opp" vil vi ikke kunne tilby buss til flere.

HER kan du laste ned busskjemaet.

BILLETTBESTILLING

Billettbestilling starter tirsdag 28. mars på tlf 38 10 42 00 (kl 09 – 15).
Billetter kr 35,- (5. og 10. klassetrinn gratis).

SPØRSMÅL?

Kontakt oss på

 

Finn film

Vi fant 64 filmer som passer søket