INFO BARNESKOLENE

INFO BARNESKOLENE
Den 22. utgaven av Barnefilmfestivalen arrangeres fra 29. april til 5. mai 2019. Det arrangeres filmverksteder både i selve festivaluken og uken før. Vi lover et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden og alle typer film. På mange av forestillingene vil også filmskapere være tilstede.

PROGRAMHEFTE
Lommeprogramhefte vil bli distribuert til skolene i slutten av mars. Vi ber kino/kulturkontakten sørge for å spre dette videre til alle elever og lærere på sin skole. Programmet vil også bli publisert på vår hjemmeside i slutten av mars.

 

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, Kristiansand
Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 forestilling på årets festival, dessuten verksteder etter "først til mølla" prinsippet. For skoler med behov for busstransport dekkes dette også av DKS.

Disse bussturene blir ikke tatt av skolens tilmålte "DKS – kvote", men kommer i tillegg.

 

BUSS - ALLE KLASSETRINN I GRUNNSKOLEN, Kristiansand
Festivalen betaler buss til alle klassetrinn med transportbehov. Vi har satt av et visst beløp til busstransport. Når pengene er "brukt opp" vil vi ikke kunne tilby buss til flere.

SPØRSMÅL?

 

Kontakt oss på

Finn film

Vi fant 0 filmer som passer søket