Bransjenytt

BFF fagjury 2019
29.03.2019 10:13

BFF fagjury 2019

Årets fagjury består av Even Thunes Jensen, Åse Meyer og Fredrik Wandrup.

Les mer
Pitchejury 2019
29.03.2019 10:05

Pitchejury 2019

Årets pitchejury består av Christin Berg, Jan Aksel Angeltvedt, Aage Aaberge og Kim Skarning Andersen.

Les mer
ECFA jury 2019
29.03.2019 09:44

ECFA jury 2019

Årets ECFA jury består av Johanna Thelander, Alexandre Dupont-Geisselmann og Ingrid Stenersen.

Les mer
Films on the Horizon
28.03.2019 19:32

Films on the Horizon

We want to welcome you to a work-in-progress presentation of upcoming Nordic feature films for children and youth.

THURSDAY MAY 2nd FROM 17:30 | ALADDIN CINEMA | FREE ENTRANCE

This event will be held in an informal atmosphere, hosted by Åse Meyer. The presentations are followed by dinner and drinks at Aladdin Cinema. All presentations will be held in English.

Les mer
Filmarbeider i Sør
02.03.2019 16:46

Filmarbeider i Sør

Sørnorsk filmsenter tilbyr profesjonelle filmarbeidere på Sørlandet gratis akkreditering til Barnefilmfestivalen 2019.

Les mer
Nordic Junior Sessions
03.03.2019 21:33

Nordic Junior Sessions

NoJSe – kort for Nordic Junior Sessions – er et nordisk prosjekt og en plattform for formidling av nordisk film- og medieinnhold for barn og unge, på tvers av de nordiske landene. NoJSe vil gi publikum anledning til å se nordisk kvalitetsfilm, gå i dialog med bransjen, samt undersøke og dele erfaringer.

Les mer
Barnefilmklubb-treff
05.03.2019 09:30

Barnefilmklubb-treff

Norsk filmklubbforbund inviterer styremedlemmer i barnefilmklubber og andre interesserte bransjefolk til et hyggelig og inspirerende filmtreff under Barnefilmfestivalen.

Les mer
Call for entries 2020
03.10.2019 14:29

Call for entries 2020

Submission deadline January 10th.

Les mer