Filmarbeider i Sør

Sørnorsk filmsenter tilbyr profesjonelle filmarbeidere på Sørlandet gratis akkreditering til Barnefilmfestivalen 2019.

Profesjonelle filmarbeider på Sørlandet (Agder/Telemark) får tilbud om gratis akkreditering. Benytter du deg av tilbudet om akkreditering innen 10. april, får du et personlig festivalpass som gir deg fri tilgang til alle de 100 festivalfilmene som vises, i tillegg til bransjearrangementene som arrangeres. 

Årets festivalen varer fra mandag 29. april til lørdag 4. mai.
Visningene foregår på Kristiansand kino og Aladdin kino.
Alle sosiale bransjesamlinger arrangeres i Kristiansand sentrum (Som oftest på Aladdin eller Odderøya).

Profesjonelle filmarbeidere på Sørlandet (Agder/Telemark) får tilbud om gratis akkreditering dekket av Sørnorsk filmsenter. Merk at dette gjelder maks én person fra hvert firma. Husk å kryss av i akkrediteringsskjemaet.

NB! Legg merke til at enkelte arrangement med servering av mat/drikke har egenandel som vil bli fakturert i ettertid. 

Filmprogrammet slippes 1. april.

Bransjeprogrammet finne du her:
Torsdag 2. mai: Dokumentarseminar
Torsdag 2. mai: FILMS ON THE HORIZON
Torsdag 2.mai: Sørnorsk filmsenter inviterer til bransjemiddag på Aladdin (gratis, bindende påmelding i akkrediteringsskjema)

Fredag 3. mai: Pitchekonkurranse


FRIST for påmelding til årets Barnefilmfestivalen er 10. april.

Akkrediteringskjermaet finner du her.