Nordic Junior Sessions

NoJSe – kort for Nordic Junior Sessions – er et nordisk prosjekt og en plattform for formidling av nordisk film- og medieinnhold for barn og unge, på tvers av de nordiske landene. NoJSe vil gi publikum anledning til å se nordisk kvalitetsfilm, gå i dialog med bransjen, samt undersøke og dele erfaringer.

INNHOLD AV HØY KVALITET
En hjørnestein i Nordic Junior Sessions er spredning av film og medieinnhold av høy kvalitet - både for utdanning og underholdning. NoJSe presenterer hvert år et nytt felles nordisk kortfilmprogram (10 år+) bestående av et knippe kvalitetsfilmer. Programmet vises på alle partnerfestivalene og på slutten av året blir filmene tilgengelige online til gratis bruk i undervisningssammenheng.I tillegg vil det presenteres et sterkt nordisk spillefilmprogram for barn og unge på hver av de respektive festivalene.

FORSKNING OG KUNNSKAP
Nordic Junior Sessions ønsker å generere kunnskap og skape en felles kunnskapsbank basert på festivalenes erfaringer som formidlere og ved å initiere ny research innenfor området. Banken bygges frem til og med 2020 og blir gjort tilgengelig via NoJSe plattformen.

DIALOG MED BRANSJEN
Nordic Junior Sessions ønsker å gå i dialog med den etablerte filmbransjen og nye talenter, samt fungere som inspirasjonskilde til fremtidens produksjon av nordisk film- og medieinnhold for barn og unge. NoJSe vil gjøre dette gjennom en serie av debatter og seminarer – de såkalte Nordic Junior Sessions – på tvers av parnerfestivalene i 2019 og 2020. I 2019 går de første bransjeaktiviteter av stabelen på BUFF i mars og på BUSTER i september.

HVORFOR?
De nordiske landene deler en stor felles kultur, ikke minst (film)språklig. Nordisk barne- og ungdomsfilm har tradisjon for å levere kvalitet i øyehøyde. Men de siste årtiers fokus på filmserier har medført en stadig mindre kunstnerisk risikovillighet og undersøkelser viser, at nordiske film savner utbredelse i nabolandene. 

Vi ser et behov for å styrke originaliteten i de filmhistoriene, vi forteller våre barn og unge i Norden, og dette brenner vi for å være med på å sikre i fremtiden. Derfor har vi skapt ‘Nordic Junior Sessions’ – forkortet NoJSe [noise]. Vi vil nemlig lage støy!

Nordic Junior Sessions er et nytt nordisk filmfaglig samarbeide mellom fire veletablerte filmfestivaler med fokus på barn og unge: BUSTER (DK), BUFF (SE), Barnefilmfestivalen (NO) og Oulu International Children's and Youth Film Festival (FI).

NOJSE vil
… være en nordisk plattform for filmopplevelser og utforskning av nordisk barne- og ungdomskultur gjennom film og medier.… skape nordisk kulturutveksling gjennom barne- og ungdomsfilm og medieinnhold av høy kvalitet, som utforsker samtidsrelevante temaer som eksempelvis nabospråk, mangfold og mediekultur.… være en pådriver for å få nordisk barne- og ungdomsfilm tilbake på radaren hos det unge filmpublikum og den nordiske bransje.… generere kunnskapsdeling om formidling til det unge publikum og bæredyktig tverrnordisk distribusjon til målgruppen.

Les om partnerne her

Nordic Junior Sessions er støttet av Nordisk Kulturfond og Nordisk Kulturkontakt / Nordic Council of Ministers i perioden 2018 - 2020.