Barnefilmfestivalen 22.-27. april 2024

Nordiske barnefilmfestivaler satser sammen

De fem største barnefilmfestivalene i Norden har dannet et nettverk som støttes av Kreativt Europa. Blant annet åpner de for mer strømming på undervisningsplattformen «Norden i skolen».

De fem største barnefilmfestivalene i Norden skal videreføre et unikt samarbeid på tvers av landegrensene for å løfte nordiske barne- og ungdomsfilmer.

BFF (Barnefilmfestivalen i Kristiansand), BUSTER filmfestival for barn og unge i København, BUFF Barn- och ungdomsfilmfestival i Malmö, Oulu International Children’s Film Festival og RIFF (Reykjavík International Film Festival) har dannet nettverket NoJSe som får støtte fra mediaprogrammet Kreativt Europa.

Målet med samarbeidet er å legge til rette for at de nordiske filmene lettere kan nå barn, unge, lærere og foreldre i hele Norden. Nettverket skal også være et sentrum og en møteplass for den samlede barnefilmbransjen. Allerede i 2023 kan unge publikummere i hele Norden oppleve nøye utvalgte programmer med kortfilm og spillefilm under de fem festivalene både ved å oppsøke festivalene fysisk, men også gjennom strømming på undervisningsplattformen Nordeniskolen.org, som hele 25.000 lærere i Sverige, Finland, Norge, Island, Grønland, Lappland, Åland og Færøyene har tilgang til.

— Vi i BFF har stor tro på dette samarbeidet, som allerede er godt i gang. Sammen kan vi bidra til å løfte fram og skape engasjement for nordiske filmer, og dra nytte av hverandres kompetanse og nettverk, sier daglig leder i Barnefilmfestivalen i Kristiansand, Cathrine Sordal.

Hun kan fortelle at prosjektet er en fortsettelse på et arbeid som var påbegynt før pandemien og er satt til å vare i første omgang i to år (2023-2024)

– Filmene velges i fellesskap av programansvarlige fra de ulike festivalene i nettverket. Seks spillefilmer og 6 kortfilmer blir hvert år oversatt til sju nordiske språk med tilhørende undervisningsmateriale.

Strømmeplatformen Nordeniskolen.org skal være gratis tilgjengelig for lærere og elever hele året. Her skal filmene anvendes som læremidler og til å fordype seg i filmskaping og filmanalyse. Platformen ble i 2020 tildelt prisen HundrED Spotlight for sin tilnærming til flerspråklig undervisning.