Barnefilmfestivalen 22.-27. april 2024

Styret

Styreleder Per Arnstein Aamot

Direktør, Kristiansand Dyrepark

Styremedlem Karoline Rise Nøstdal

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig, Knuden kulturskole

Styremedlem Heidi Palm Sandberg

Produsent, Qvisten Animation

Styremedlem Amalie Gunnufsen

Bystyrerepresentant for Høyre, Kristiansand kommune

Styremedlem Rune Mørland

Leder strategi og utvikling, Kavlifondet