Barnefilmfestivalen 25.-30. april 2023

Nytt samarbeid med UiA

Bachelorutdanningen "Litteratur, film og teater" inntar festivalen.

Magnus Tunes Jensen er lærer for litteratur, film og teater på UiA. Han ser frem til å samarbeide videre med Barnefilmfestivalen og synes det er veldig positivt at studentene får muligheten til dette.

Hva er positivt med at studentene skal jobbe for Barnefilmfestivalen?
- Det er positivt på så mange måter, spesielt fordi de får yrkesrelevant praksis. Vi må passe på at studiet ikke blir for teoretisk slik at avstanden til det praktiske feltet blir altfor stor - så dette er helt supert for studentene. De får også kommet seg ut fra campus og kan stifte et godt nettverk.

Hvorfor tenkte dere Barnefilmfestivalen var et godt sted å ha praksis når dere lette etter samarbeidspartnere?
- Vi tenkte det ville gi en autentisk trening for studentene våre, nettopp fordi det er et av de største festivalprosjektene her i landsdelen. Jeg tror arbeidsgivere vil være veldig interesserte når de ser at studentene har jobbet her. En såpass krevende og spennende festival vil bli tungtveiende på en CV.

Hva mener du er bra med at det arrangeres en festival for barn og unge her i Kristiansand?
- Jeg mener at det bidrar til å verdsette barnefilm som kunstart, og setter det på den nasjonale dagsorden. Det øker i stor grad bevisstheten om film for barn og unge - noe som er veldig bra.


Tyra Felberg Valle er en av studentene som fordyper seg i film på universitetet. Hun har lenge hatt interesse for film og gleder seg til å jobbe i Barnefilmfestivalen.Hva ønsker du å få ut av praksisen hos Barnefilmfestivalen?
- Dette er et sted man kan lære mye og få kontakter som forhåpentligvis varer. Vi har mast om at vi ønsker praksis og kontakter - nå har vi endelig fått det! Etter studiene har jeg lyst til å realisere noen av mine egne filmideer, samt bidra til at andre kan realisere deres. Da er dette god praksis.

Hvorfor tenker du en festival som denne er viktig?
- En festival som denne gjør at interessen for film starter tidlig. Dette kan bidra til å vekke skjulte talenter hos unge lovende. Det er ikke bare god underholdning og læring, men også et viktig stykke kultur.

- Vil du også jobbe med Barnefilmfestivalen? Bli med i frivilligcrewet

Skrevet av: Helene Alsaker