Barnefilmfestivalen 25.-30. april 2023

SAMARBEID MED UIA

Våren 2022 har vi videreført vår samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanninga i norsk og studieprogrammet «Litteratur, film og teater".

Studenter ved grunnskolelærerutdanninga har jobbet med filmtitler som vil bli vist på årets festival og utarbeida tverrfaglige didaktiske filmstudieark til klasser som skal delta på festivalen.
Her er lenke til filmstudiearkene laget av lærerskolestudente:

VINSKY OG USYNLIGHETSPULVERET
Filminfo
Filmstudieark

LAURAS STJERNE
Filminfo
Filmstudieark

DEAR FUTURE CHILDREN
Filminfo
Filmstudieark

Emneansvarlig Line Reichelt Føreland beskriver prosjektet:

- Det er utrolig spennende å samarbeide med Barnefilmfestivalen. Samarbeidsprosjektet gir studentene en unik mulighet til å gjøre selvstendige filmanalyser og samtidig reflektere over hvordan film kan formidles i skolen. Studentene får utarbeide studieark som faktisk skal tas i bruk, og studentene får dermed øvd opp filmfaglig kompetanse på en praksisnær måte.

Faglærerne Line Reichelt Føreland og Magnus Thunes Jensen har lest studiearkene studentene har utarbeidet, og er imponert over innsatsen studentene har lagt også utover selve undervisningstiden. I forlengelsen av samarbeidet arbeider de nå med å etablere et forskningsmiljø for barnefilm ved UiA.

Studieprogrammet «Litteratur, film og teater» deltar på et praksissamarbeid med Barnefilmfestivalen. Studentene på studieprogrammet har praksis på festivalen og bidrar som del av et bransjekunnskapsemne.