Barnefilmfestivalen 26. april1. mai 2022

Utsetter slipp av familieprogrammet

Grunnet gjeldende retningslinjer tilknyttet avvikling av arrangement, utsettes slipp av familieprogrammet til midten av april.

Programmet for familiepublikummet lanseres først når smittesituasjonen er mer avklart. Vi kan avsløre at det jobbes med spennende og kreative løsninger for innhold, aktiviteter og nye visningsarenaer.