Barnefilmfestivalen 25.-30. april 2023

Foto Aptum Lisa Mari Bynes

Utvider samarbeid med UiA

Våren 2021 har vi gjennomført et nytt samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanninga i norsk og Barnefilmfestivalen i Kristiansand.

Det nyoppstartede samarbeidet har bestått i at studentene har sett og nærlest filmtitler som vil bli vist på årets festival og utarbeida tverrfaglige didaktiske filmstudieark som er mynta på bruk i grunnskolen i forbindelse med elevenes deltagelse i festivalen.

Fagansvarlig Magnus Thunes Jensen uttaler:

Dette prosjektet har noen helt åpenbare gevinster for norskstudentene i lærerutdanninga: Både fiksjons- og dokumentarfilm i korte og lange formater har en naturlig plass i skolens norskfag. Samarbeidet med Barnefilmfestivalen har gitt studentene mulighet til å trene opp deres filmfaglige kompetanse basert på duggferske og aktuelle titler.

Han understreker også viktigheten av at arbeidsmåtene har vært autentiske, og at resultatet faktisk vil bli brukt i grunnskolens undervisning

- Inntrykket vårt er at studentene deler denne positive holdningen til prosjektet,
sier Jensen.

Vi har for sikkerhetsskyld tatt en nærmere prat med en av studentene, Therese Westheim, for å høre om hennes erfaringer. Westheim bekrefter at hun og de andre studentene har satt stor pris på den festival-relaterte oppgaven som tydelig kunne rettes opp i mot praksis.

- Jeg likte at vi i oppgaven kunne bruke det faglige vi har lært samtidig som vi kunne være kreative. På den faglige siden fikk vi god trening i å analysere og tolke film. Det at filmene ikke har blitt publisert gjorde at vi selv måtte tolke filmene slik vi så dem, og sammen måtte finne fram til de ulike virkemidlene som ble brukt. Det at resultatet skal brukes av skoler, gjorde at vi måtte tenke over utseendet og være kreative i måten vi utformet arkene, men også på hvilke oppgaver vi valgte.

- Det at oppgaven skal bli brukt av elever, ga oss en trening på det virkelige arbeidet som lærer, og som igjen gjorde oppgaven praksisnær! I pedagogikk i fjor trente vi på hvordan å bygge opp spørsmål og hvordan formulere spørsmål ut ifra hvilken vanskelighetsgrad spørsmålet skulle ha, og dette fikk vi virkelig brynet oss på i denne oppgaven.

- Jeg synes det var gøy å delta i et slikt samarbeid, der man fikk følelsen av virkelig å være del av et prosjekt som «lærer». Det er gøy å tenke på at oppgavene våre forhåpentligvis vil bli brukt i undervisning, og det gjorde at jeg følte at man gjorde en viktig jobb.

Westheim legger til at hun håper samarbeidet fortsetter og at man satser på å utvide det enda mer med å la studentene også delta i formidlingen på selve festivalen (post-korona). Faglærerne, Line Reichelt Føreland og Magnus Thunes Jensen, sier de ser positivt på å videreføre samarbeidet i åra framover. Barnefilmfestivalen og UiA vil i tilfelle ha to interessante kontaktflater i tiden fremover. Det andre er praksissamarbeidet med studieprogrammet «Litteratur, film og teater», hvor studentene hospiterer i festivalapparatet.

Føreland og Jensen løfter samtidig frem muligheten for at det i framtida kanskje vil være mulig å utvide samarbeidet ytterligere, for eksempel gjennom å etablere et forskningsmiljø for barnefilm på UiA. Dette applauderer naturligvis vi i Barnefilmfestivalen, og lover å følge opp tråden fremover.