Barnehage

For denne målgruppen (3-5år), anbefaler vi spesielt vårt kortfilmprogram "KORTE PERLER". Dette er en visning skreddersydd for denne aldersgruppen. Et program med en håndfull non-verbale filmperler (eller filmer med norsk tale) hentet fra fjern og nær.

Kortfilmprogrammet er spesialtilpasset de eldste barna i barnehagen. Vi legger opp til korte pauser mellom noen av filmene, hvor vi åpner for spørsmål fra barna. Hver film varer et sted mellom 1-10minutt. Totalt varer årets kortfilmprogram 1t. 

Årets filmprogram vil i sin helhet vil være tilgjengelig fra 1. april.

Ta kontakt med programsjef Stina, på stina@bff.no om du har spørsmål eller skulle ønske å få tilsendt programbrosjyren til din barnehage.

Årets festival arrangeres fra mandag 29. april til lørdag 4. mai i 2019.