Barneskole/SFO

Årets Barnefilmfestival er utsatt på ubestemt tid til høsten 2020.

Årets Barnefilmfestival legger spesielt til rette for visninger for skole og SFO i hverdagene. Det arrangeres filmverksteder både i selve festivaluken og uken før. Vi lover et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden. Filmene vil ha stor bredde i tematikk og sjanger. På mange av forestillingene vil også filmskapere være tilstede.

Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 forestillinger under årets festival, dessuten verksteder etter "først til mølla" prinsippet.