Barneskole/SFO

Årets Barnefilmfestival arrangeres fra mandag 29. april til lørdag 4. mai 2019. Det arrangeres filmverksteder både i selve festivaluken og uken før. Vi lover et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden. Filmene vil ha stor bredde i tematikk og sjanger. På mange av forestillingene vil også filmskapere være tilstede.

Lommeprogramhefte vil bli distribuert til skolene 1. april. 

Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 forestillinger under årets festival, dessuten verksteder etter "først til mølla" prinsippet.