Busstransport

Barnefilmfestivalen dekker kostnader for busstransport for alle klassetrinn i Kristiansand med transportbehov. Festivalen har satt av en viss sum til busstransport, men når pengene er ”brukt opp” vil vi dessverre ikke kunne tilby buss til flere.

Skjema for bestilling av buss blir tilsendt på e-post.
Skulle du av en eller annen grunn ikke fått dette tilsendt - gi oss beskjed på festival@bff.no.

Bussturene blir ikke tatt av skolens allerede tilmålte ”DKS – kvote”, men kommer i tillegg. Vi ber dere derfor om å hjelpe til slik at bussene blir så fulle som mulig fra/til skolen. Vi forventer også at de skolene som kan gå eller sykle til Kristiansand kino gjør dette. Slik vil flest mulig få benyttet seg av tilbudet som virkelig har behov for dette for å kunne komme på festivalvisning.