Busstransport

Barnefilmfestivalen arrangeres online fra 26. - 30. oktober i 2020.

Barnefilmfestivalen dekker kostnader for busstransport i festivaluka for alle klassetrinn i Kristiansand med transportbehov. Festivalen har satt av en viss sum til busstransport, men når pengene er ”brukt opp” vil vi dessverre ikke kunne tilby buss til flere.

Skjema for bestilling av buss blir tilsendt på e-post i forbindelse med lanseringen av festivalens filmprogram for 2020. Dette skjer i mars måned. Skulle du av en eller annen grunn ikke ha fått dette tilsendt - gi beskjed på stina@bff.no.

Bussturene tilknyttet festivaluka (20. - 24. april) blir ikke tatt av skolens allerede tilmålte ”DKS – kvote”, men kommer i tillegg.

Vi ønsker at flest mulig fra Kristiansand som er avhengig av transport til Kristiansand kino skal få brukt dette tilbudet. Derfor ber vi dere om å hjelpe til slik at bussene blir så fulle som mulig fra/til skolen.

Vi forventer at alle skoler som kan gå eller sykle til Kristiansand kino gjør dette, slik at flest mulig elever kan få gleden av å besøke Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG i tidsperioden 20. - 24. april 2020.

Tusen takk for hjelpen. 
- og ta kontakt på stina@bff.no om noe skulle være uklart. 

NB! Bestillingen foregår til oppgitt e-post-adresse i busskjemaet.