Den kulturelle skolesekken

Informasjon om festivalens faste DKS tilbud.

5. trinn - Den kulturelle skolesekken, Kristiansand

Alle på 5. trinn i Kristiansand får tilbud om 2 billetter på årets festival. For skoler med behov for busstransport dekkes dette også av DKS. Disse bussturene blir ikke tatt av skolens tilmålte "DKS – kvote", men kommer i tillegg.

10. trinn - Den kulturelle skolesekken, Kristiansand

Alle på 10. klassetrinn i Kristiansand får tilbud 1 billett blant årets ungdomsfilmer på Filmfest UNG og Barnefestivalen. For skoler med behov for busstransport kan dette bestilles. Disse bussturene blir ikke tatt av skolens tilmålte ”DKS – kvote”, men kommer i tillegg. 

VGS – Den kulturelle skolesekken, Vest-Agder

På videregående skoler i Vest-Agder tilbys alle gratis visninger, samt fri transport for skoler med behov for dette. Dette gjelder både filmvisninger under Filmfest UNG og ungdomsfilmer som vises på Barnefilmfestivalen.