Barnefilmfestivalen 27. april2. mai 2021

Videregående

Filmfest UNG 2021 arrangeres for Videregående skoler i Agder. Det presenteres et spennende og bredt program med spillefilmer, kortfilm og dokumentar.

Filmfest UNG 2021 arrangeres for Videregående skoler i Agder. Filmprogrammet vil i hovedsak tilbys online fra 26. til 30. april. Hvis det blir mulighet for å invitere til fysiske visninger, vil vi gi beskjed om dette rett etter påske.

Det vises et stort og spennende skoleprogram som er tilpasset videregående skole i ukedagene. Programmet sendes til skolenes kinokontakter pr. epost i mars måned.

Støttet av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) tilbys elever ved Videregående skoler i Agder gratis filmvisninger for de som har meldt interesse i dette tilbudet.

Normalt inkluderer dette også fri transport for skoler med behov for dette. Dette vil ikke gjelde i 2021 grunnet korona.

FAGLIG RELEVANS
Det presenteres et spennende og bredt program med spillefilmer, kortfilm og dokumentar. Det er prisvinnende filmer som vises eksklusivt på festivalen og noen ønskerepriser. Filmene har som hensikt å skape engasjement og gi grunnlag for refleksjon og diskusjon. Filmene vil kunne ha stor faglig relevans for fag som eksempelvis: spansk, tysk, fransk, engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, film- og mediefag. Tematisk berører filmene blant annet oppvekst, identitet, seksualitet, globalisering, språk og aktuelle samfunnsspørsmål. En stor del av filmene er uten undertekster (de fleste med engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her får man språktrening, både muntlig og skriftlig, med på kjøpet.