Barnefilmfestivalen 27. april2. mai 2021

Videregående

Filmfest UNG 2021 arrangeres både fysisk og online fra 26. april til 2. mai.

Det vises et stort og spennende skoleprogram som er tilpasset videregående skole i ukedagene. Programmet sendes til skolenes kinokontakter pr. epost i mars måned.

GRATIS VISNINGER OG TRANSPORT FOR VGS
Støttet av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) tilbys elever ved Videregående skoler i Vest-Agder gratis filmvisninger, samt fri transport for skoler med behov for dette. Dette gjelder både filmvisninger under Filmfest UNG og ungdomsfilmer som vises på Barnefilmfestivalen.

FAGLIG RELEVANS
Det presenteres et spennende og bredt program med spillefilmer, kortfilm og dokumentar. Det er prisvinnende filmer som vises eksklusivt på festivalen og noen ønskerepriser. Filmene har som hensikt å skape engasjement og gi grunnlag for refleksjon og diskusjon.

Filmene vil kunne ha stor faglig relevans for fag som eksempelvis: spansk, tysk, fransk, engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, film- og mediefag. Tematisk berører filmene blant annet oppvekst, identitet, seksualitet, globalisering, språk og aktuelle samfunnsspørsmål.

En stor del av filmene er uten undertekster (de fleste med engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her får man språktrening, både muntlig og skriftlig, med på kjøpet.