Barnefilmfestivalen 26. april1. mai 2022

Skolenytt

Utvider skolesatsingen

I 2021 satser vi stort på å utvide og skreddersy programmet for skolene og tilpasse oss dagens koronasituasjon.

Digitalt skoleprogram 2021

Filmverksteder 2021

Ta en titt på hvilke filmverksteder som tilbys skoler i år.

Digital festival i Farsund og Arendal

Det blir online festival for skoler og barnehager fra mandag 26. april til fredag 30. april. 

Info til kulturkontakter i Kristiansand

Vi nærmer oss Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG 2021!