Barnefilmfestivalen 26. april1. mai 2022

Program

Bransjedagene i 2021 ble arrangert hel-digitalt. Innholdet var tilgjengelig for akkrediterte fra 27. april til 9. mai.

Under finner du en presentasjon av vårt bransjeprogram.

Barnefilmkonferanse 2021

Vi inviterte til en heldigitale konferanse for bransjen med fokus på tilbud og etterspørsel i dagens underholdningsmarked.

Vi inviterte filminstitutter, TV-kanaler, kinoer, festivaler og produksjonsbransjen til samtaler for å sette dagens marked for barneinnhold og status på dagsordenen. Programmet foregikk stort sett på engelsk.

Films on the Horizon

Vår work-in-progress-presentasjon ble i 2021 arrangert heldigitalt. Her presenteres 6-8 kommende nordiske barne- og ungdomsfilmer i ulike faser, fra pre-produksjon til snarlig kinolansering. Alt bransjeinnholdet lå på en lukket plattform, som krevde akkreditering for å få tilgang. Presentasjonene foregikk på engelsk.

Pitchekonkurranse

Pitchekonkurransen ble avholdt fredag 30. april. Vinneren kåres i vår digitale prisutdeling kl. 17.30 lørdag 1. mai. Sendingen går på vår Facebook-side.

Filmer under Sørhorisonten

Sørnorsk filmsenter og Barnefilmfestivalen digital-inviterte sørnorsk filmbransje og alle andre filminteresserte til å se hva som rører seg av nye filmprosjekter «på vei». Presentasjonen foregikk på norsk.