Barnefilmfestivalen 27. april2. mai 2021

Skoler og barnehage

Barnefilmfestivalen arrangeres både digitalt og fysisk i perioden 26. april til 2. mai 2021.

Barnefilmfestivalen legger spesielt til rette for visninger for skole og barnehage i hverdagene.

For denne målgruppen (3-5år), anbefaler vi spesielt våre kortfilmprogram. Dette er en visninger skreddersydd for denne aldersgruppen. Et program med en håndfull non-verbale filmperler (eller filmer med norsk tale) hentet fra fjern og nær.

Kortfilmprogrammet er spesialtilpasset de eldste barna i barnehagen. Vi legger opp til korte pauser mellom noen av filmene, hvor vi åpner for spørsmål fra barna. Hver film varer et sted mellom 1-10minutt. Totalt varer kortfilmprogrammet ca. 1t. 

Vi lover et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden. Filmene vil ha stor bredde i tematikk og sjanger. 

Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud gratis deltakelse på årets festival, dessuten verksteder etter "først til mølla" prinsippet. Det arrangeres filmverksteder både i selve festivaluken og uken før. 

Vi byr på et spennende program for 8. - 10. trinn.

Filmfest UNG er det vi kaller Barnefilmfestivalens ungdomsprogram. Vi viser film i ulike sjangere, med et bredt spekter av spennende tematikk - fra hele verden! Enkelte av filmene er uten undertekster (ved engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her kan man få mad seg språktrening på kjøpet.

Alle på 10. trinn i Kristiansand får tilbud og gratis deltakelse på årets festival - dette gjelder både fysiske visninger og online. Tilbudet gjelder også øvrige ungdomsfilmer som vises i Barnefilmfestivalens program.

Det vises et stort og spennende skoleprogram som er tilpasset videregående skole i ukedagene. Programmet sendes til skolenes kinokontakter pr. epost i mars måned.

GRATIS VISNINGER OG TRANSPORT FOR VGS
Støttet av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) tilbys elever ved Videregående skoler i Vest-Agder gratis filmvisninger, samt fri transport for skoler med behov for dette. Dette gjelder både filmvisninger under Filmfest UNG og ungdomsfilmer som vises på Barnefilmfestivalen.

FAGLIG RELEVANS
Det presenteres et spennende og bredt program med spillefilmer, kortfilm og dokumentar. Det er prisvinnende filmer som vises eksklusivt på festivalen og noen ønskerepriser. Filmene har som hensikt å skape engasjement og gi grunnlag for refleksjon og diskusjon.

Filmene vil kunne ha stor faglig relevans for fag som eksempelvis: spansk, tysk, fransk, engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, film- og mediefag. Tematisk berører filmene blant annet oppvekst, identitet, seksualitet, globalisering, språk og aktuelle samfunnsspørsmål.

En stor del av filmene er uten undertekster (de fleste med engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her får man språktrening, både muntlig og skriftlig, med på kjøpet.

Skolenytt