Barnefilmfestivalen 26. april1. mai 2022

Skoler og barnehage

Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG 2021 ble arrangert i hovedsak online fra 26. til 30. april i Kristiansand, Arendal og Farsund. Den digitale filmportalen for skoler er ikke lenger tilgjengelig.

Barnefilmfestivalen 2021 ble arrangert i hovedsak online fra 26. til 30. april i Kristiansand, Arendal og Farsund. 

Barnefilmfestivalen legger spesielt til rette for visninger for skole og barnehage i hverdagene. For barnehagemålgruppen (3-5år), anbefaler vi spesielt våre kortfilmprogram. Dette er visninger skreddersydd for denne aldersgruppen. Et program med en håndfull non-verbale filmperler (eller filmer med norsk tale) hentet fra fjern og nær. Kortfilmprogrammet er spesialtilpasset de eldste barna i barnehagen. Ved visninger i kinosal legger vi opp til korte pauser mellom noen av filmene, hvor vi åpner for spørsmål fra barna. Hver film varer et sted mellom 1-10minutt. Totalt varer kortfilmprogrammet normalt rundt 1 time.

Barnefilmfestivalen 2021 ble arrangert i hovedsak online fra 26. til 30. april i Kristiansand, Arendal og Farsund. 

Vi lover et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden. Filmene vil ha stor bredde i tematikk og sjanger. 

5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud gratis deltakelse på årets festival, dessuten verksteder. Det arrangeres filmverksteder både i selve festivaluken og uken før. 

Barnefilmfestivalen 2021 ble arrangert i hovedsak online fra 26. til 30. april i Kristiansand, Arendal og Farsund. 

Vi byr på et spennende program for 8. - 10. trinn i 2021. Grunnet koronasituasjonen vil tilbudet først og fremst være digitalt. Filmfest UNG er det vi kaller Barnefilmfestivalens ungdomsprogram. Vi viser film i ulike sjangere, med et bredt spekter av spennende tematikk - fra hele verden! Enkelte av filmene er uten undertekster (ved engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her kan man få med seg språktrening på kjøpet.

I år tilbyr til et svært fordelaktig festivalpass lassevis som gir tilgang til HELE vår digitale filmprogram HELE uka (26. -  30. april).

 

Filmprogrammet ble i 2021 i hovedsak tilbudt online fra 26. til 30. april. 

Det vises et stort og spennende skoleprogram som er tilpasset videregående skole i ukedagene. Støttet av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) tilbys elever ved Videregående skoler i Agder gratis filmvisninger for de som har meldt interesse i dette tilbudet.

Normalt inkluderer dette også fri transport for skoler med behov for dette. Dette vil ikke gjelde i 2021 grunnet korona.

FAGLIG RELEVANS
Det presenteres et spennende og bredt program med spillefilmer, kortfilm og dokumentar. Det er prisvinnende filmer som vises eksklusivt på festivalen og noen ønskerepriser. Filmene har som hensikt å skape engasjement og gi grunnlag for refleksjon og diskusjon. Filmene vil kunne ha stor faglig relevans for fag som eksempelvis: spansk, tysk, fransk, engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, film- og mediefag. Tematisk berører filmene blant annet oppvekst, identitet, seksualitet, globalisering, språk og aktuelle samfunnsspørsmål. En stor del av filmene er uten undertekster (de fleste med engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her får man språktrening, både muntlig og skriftlig, med på kjøpet.

 

Utvider skolesatsingen

I 2021 satser vi stort på å utvide og skreddersy programmet for skolene og tilpasse oss dagens koronasituasjon.

Digitalt skoleprogram 2021

Filmverksteder 2021

Ta en titt på hvilke filmverksteder som tilbys skoler i år.

Digital festival i Farsund og Arendal

Det blir online festival for skoler og barnehager fra mandag 26. april til fredag 30. april. 

Info til kulturkontakter i Kristiansand

Vi nærmer oss Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG 2021!