Laster Skole...

Skoler og barnehage

Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG arrangeres hvert år i Kristiansand, Arendal og Farsund en hel uke i slutten av april, med blant annet skolevisninger, besøk av skuespillere og filmskapere, og mye annet gøy.

Barnehage

Barnefilmfestivalen legger spesielt til rette for visninger for skole og barnehage i hverdagene. For barnehagemålgruppen (3-5 år), anbefaler vi spesielt våre kortfilmprogram.

Barnefilmfestivalen legger spesielt til rette for visninger for skole og barnehage i hverdagene. For barnehagemålgruppen (3-5 år), anbefaler vi spesielt våre kortfilmprogram. Dette er visninger skreddersydd for denne aldersgruppen. Et program med en håndfull non-verbale filmperler (eller filmer med norsk tale) hentet fra fjern og nær. Kortfilmprogrammet er spesialtilpasset de eldste barna i barnehagen. Ved visninger i kinosal legger vi opp til korte pauser mellom noen av filmene, hvor vi åpner for spørsmål fra barna. Hver film varer et sted mellom 1-10minutt. Totalt varer kortfilmprogrammet normalt rundt 1 time.

Barneskoler / SFO

Vi lover et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden. Filmene vil ha stor bredde i tematikk og sjanger. 

Alle 5. trinn i Kristiansand får tilbud om gratis deltakelse på årets festival. De får også mulighet til å delta på filmverksteder, både i selve festivaluken og uken før. 

Ungdomskoler

Vi byr på et spennende program for 8. - 10. trinn.

Filmfest UNG er det vi kaller Barnefilmfestivalens ungdomsprogram. Vi viser film i ulike sjangere, med et bredt spekter av spennende tematikk - fra hele verden! Enkelte av filmene er uten undertekster (ved engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her kan man få med seg språktrening på kjøpet.

Videregående skoler

Filmfest UNG arrangeres for videregående skoler i Agder.

Det vises et stort og spennende skoleprogram som er tilpasset videregående skole i ukedagene. Støttet av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) tilbys elever ved Videregående skoler i Agder gratis filmvisninger for de som tidligere har meldt interesse for dette tilbudet.

Dette inkluderer også fri transport for skoler med behov for dette.

Faglig relevans

Det presenteres et spennende og bredt program med spillefilmer, kortfilm og dokumentar. Det er prisvinnende filmer som vises eksklusivt på festivalen og noen ønskerepriser. Filmene har som hensikt å skape engasjement og gi grunnlag for refleksjon og diskusjon. Filmene vil kunne ha stor faglig relevans for fag som eksempelvis: spansk, tysk, fransk, engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, film- og mediefag. Tematisk berører filmene blant annet oppvekst, identitet, seksualitet, globalisering, språk og aktuelle samfunnsspørsmål. En stor del av filmene er uten undertekster (de fleste med engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her får man språktrening, både muntlig og skriftlig, med på kjøpet.