Barnefilmfestivalen 25.-30. april 2023

Skoler og barnehage

Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG 2022 arrangeres fra 26. april til 1. mai i Kristiansand, Arendal og Farsund. Skoleprogrammet tjuvstarter allerede mandag 25. april og varer til fredag 29. april.

Skoleprogrammet for Barnefilmfestivalen 2022 arrangeres fra mandag 25. april til fredag 29. april.

Barnefilmfestivalen legger spesielt til rette for visninger for skole og barnehage i hverdagene. For barnehagemålgruppen (3-5år), anbefaler vi spesielt våre kortfilmprogram. Dette er visninger skreddersydd for denne aldersgruppen. Et program med en håndfull non-verbale filmperler (eller filmer med norsk tale) hentet fra fjern og nær. Kortfilmprogrammet er spesialtilpasset de eldste barna i barnehagen. Ved visninger i kinosal legger vi opp til korte pauser mellom noen av filmene, hvor vi åpner for spørsmål fra barna. Hver film varer et sted mellom 1-10minutt. Totalt varer kortfilmprogrammet normalt rundt 1 time.

Skoleprogrammet for Barnefilmfestivalen 2022 arrangeres fra mandag 25. april til fredag 29. april.

Vi lover et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden. Filmene vil ha stor bredde i tematikk og sjanger. 

5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om gratis deltakelse på årets festival, dessuten verksteder. Det arrangeres filmverksteder både i selve festivaluken og uken før. 

Skoleprogrammet for Barnefilmfestivalen 2022 arrangeres fra mandag 25. april til fredag 29. april.

Filmfest UNG er det vi kaller Barnefilmfestivalens ungdomsprogram. Vi viser film i ulike sjangere, med et bredt spekter av spennende tematikk - fra hele verden! Enkelte av filmene er uten undertekster (ved engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her kan man få med seg språktrening på kjøpet.

 

Skoleprogrammet 2022 arrangeres fra mandag 25. april til fredag 29. april.

Det vises et stort og spennende skoleprogram som er tilpasset videregående skole i ukedagene. Støttet av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) tilbys elever ved Videregående skoler i Agder gratis filmvisninger for de som tidligere har meldt interesse for dette tilbudet.

Dette inkluderer også fri transport for skoler med behov for dette.

FAGLIG RELEVANS

Det presenteres et spennende og bredt program med spillefilmer, kortfilm og dokumentar. Det er prisvinnende filmer som vises eksklusivt på festivalen og noen ønskerepriser. Filmene har som hensikt å skape engasjement og gi grunnlag for refleksjon og diskusjon. Filmene vil kunne ha stor faglig relevans for fag som eksempelvis: spansk, tysk, fransk, engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, film- og mediefag. Tematisk berører filmene blant annet oppvekst, identitet, seksualitet, globalisering, språk og aktuelle samfunnsspørsmål. En stor del av filmene er uten undertekster (de fleste med engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her får man språktrening, både muntlig og skriftlig, med på kjøpet.

Filmfest UNG

Sjekk ut årets Filmfest UNG-program!

Fagrelevans

Informasjon om festivalens fagrelevans og filmstudieark 2022

Den kulturelle skolesekken

Informasjon om festivalens faste DKS tilbud.

Billettinfo

Årets festival blir arrangert fra 26. april - 1. mai 2022. Skoleprogrammet tjuvstarter med visninger allerede mandag 25. april og varer til fredag 29. april.

Filmverksteder

Barnefilmfestivalen 2022 arrangeres fra 26. april - 1. mai 2022. Årets filmverksteder avholdes både i uke 16 og 17.

Busstransport

Informasjon om festivalens tilbud på busstransport