Laster Den kulturelle skolesekken...

Den kulturelle skolesekken

Informasjon om festivalens faste DKS-tilbud.

Den kulturelle skolesekken dekker deltakerkostnaden for følgende målgrupper:

  • Agder fylke: VGS (de som har meldt sin interesse til DKS fylke)
  • Kristiansand kommune: 5. og 9. trinn
  • Arendal kommune: Alle klassetrinn og barnehage
  • Farsund kommune: Alle klassetrinn