Barnefilmfestivalen 27. april2. mai 2021

Den kulturelle skolesekken

Informasjon om festivalens faste DKS tilbud.

Den kulturelle skolesekken dekker deltakerkostnaden for følgende målgrupper i 2021: 

  • Agder fylke: VGS
  • Kristiansand kommune: 5. og 10. trinn 
  • Arendal kommune: Alle klassetrinn og barnehage
  • Farsund kommune: Alle klassetrinn