Barnefilmfestivalen 26. april1. mai 2022

Den kulturelle skolesekken

Informasjon om festivalens faste DKS tilbud.

Den kulturelle skolesekken dekker deltakerkostnaden for følgende målgrupper i 2022 - 

  • Agder fylke: VGS (de som har meldt sin interesse til DKS fylke)

  • Kristiansand kommune: 5. og 10. trinn 

  • Arendal kommune: Alle klassetrinn og barnehage

  • Farsund kommune: Alle klassetrinn