Barnefilmfestivalen 26. april1. mai 2022

Billettinfo

Årets festival ble hovedsak arrangert online fra 26. - 30. april. Festivalpass pr. klasse kostet kr 200 og gav tilgang til det digitale filmprogrammet.

I en tid hvor behovet for kunst og kultur er større enn noen sinne er vi glade for å kunne tilby et rikt utvalg av filmer denne digitale utgaven av Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG 2021. Vi har plukket ut titler fra fjern og nær som favner en stor bredde når det gjelder både i sjanger og tematikk. Vi håper programmet kan stimulere til filmglede, undring, underholdning og diskusjon. Mange av filmene kommer med tilhørende filmstudieark med forslag til undervisningsopplegg tilknyttet filmvisningene.


Du finner også oversikten over filmstudieark her (listen oppdateres underveis): https://barnefilmfestivalen.no/skole/fagrelevans/

BESTILLINGSINFO

I år vil festivaldeltakelsen foregå på en helt ny måte:

 1. Festivalen tilbyr digitalt festivalpass som gir lærere klassevis tilgang til alle filmene i portalen - i hele festivaluken!

 2. Prisen er 200kr pr. klasse for alle som ikke dekkes av et DKS-tilbud (se oversikt under)

 3. Alle lærere som ønsker å vise film for sin klasse, må selv registrere seg her: https://film.bff.no/register NB! Ikke trinnvis registrering

 4. Læreren som registrerer seg vil bruke sin egen log-in-info for å få tilgang til filmene når de skal vises i klasserommet

 5. Registreringsfrist innen 19. april.

 6. Alle brukere må godkjennes manuelt av festivalen, derfor vil det kunne gå litt tid før du får tilsendt en bekreftelse på registreringen.

 7. Alle vil få tilsendt et svar med brukerinformasjon innen 21. april.


Dere som dekkes av et tilbud fra DKS vil ikke motta faktura, men må likevel registrere dere ved å fylle ut skjemaet innen 19. april: https://film.bff.no/register

Alle som registrerer seg innen fristen vil få bekreftelse og informasjon om innlogging innen 21. april.

Husk at det er hver enkelt lærer som skal registrere seg og opprette en egen brukerkonto for å kunne vise film til sin klasse.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt på festival@bff.no


TILBUD FRA DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Barnefilmfestivalen 2021 tilbyr festivalpass pr. klasse som gir tilgang til alle filmene i portalen - i hele festivaluken! Prisen er 200kr pr. klasse.

Den kulturelle skolesekken dekker deltakerkostnaden for følgende målgrupper i 2021: 

 • Agder fylke: VGS
 • Kristiansand kommune: 5. og 10. trinn 
 • Arendal kommune: Alle klassetrinn og barnehage
 • Farsund kommune: Alle klassetrinn

Andre som ikke dekkes av dette tilbudet vil bli fakturert engangssummen kr 200 pr. klasse eller barnehageavdeling for tilgang til alle filmene hele uka. 


FYSISKE VISNINGER PÅ KINO

Vi holder foreløpig tilbake det fysiske programmet, grunnet koronasituasjonen og stengte kinoer. Skulle det vise seg at vi får tillatelse til å sette opp fysiske visninger gjelder samme DKS-tilbud som ovenfor. For de som ikke dekkes av et DKS tilbud vil vi kunne tilby en snill pris på 35kr pr elev, lærere gratis. De samme prisene gjelder for barnehager.