Barnefilmfestivalen 26. april1. mai 2022

Busstransport

Skoledelen av Barnefilmfestivalen 2021 ble arrangert fra 26. - 30. april 2021.

Grunnet den gjeldende korona-situasjonen vil ikke busstransport være aktuelt i tilknytning til 2021-utgaven av Barnefilmfestivalen. 


- - - - - - - - - -

I et normal år (uten korona) dekker Barnefilmfestivalen kostnader for busstransport i festivaluka for alle klassetrinn i Kristiansand kommune med transportbehov. Festivalen har satt av en viss sum til busstransport, men når pengene er ”brukt opp” vil vi dessverre ikke kunne tilby buss til flere.

Bussturene er tilknyttet festivaluka og blir ikke tatt av skolens allerede tilmålte ”DKS – kvote”, men kommer i tillegg.

Vi ønsker at flest mulig fra Kristiansand som er avhengig av transport til Kristiansand kino skal få brukt dette tilbudet. Derfor ber vi dere om å hjelpe til slik at bussene blir så fulle som mulig fra/til skolen.

Vi forventer at alle skoler som kan gå eller sykle til Kristiansand kino gjør dette, slik at flest mulig elever kan få gleden av å besøke festivalen.