Skoler og barnehage

Skoleprogrammet for Barnefilmfestivalen 2019 arrangeres fra mandag 29. april til fredag 3. mai. Vi lover et spennende program med tilbud tilrettelagt for alle klassetrinn. Programmet offentliggjøre i slutten mars måned.

Barnehage

For denne målgruppen (3-5år), anbefaler vi spesielt vårt kortfilmprogram "KORTE PERLER". Dette er en visning skreddersydd for denne aldersgruppen. Et program med en håndfull non-verbale filmperler (eller filmer med norsk tale) hentet fra fjern og nær.

Kortfilmprogrammet er spesialtilpasset de eldste barna i barnehagen. Vi legger opp til korte pauser mellom noen av filmene, hvor vi åpner for spørsmål fra barna. Hver film varer et sted mellom 1-10minutt. Totalt varer årets kortfilmprogram 1t. 

Årets filmprogram vil i sin helhet vil være tilgjengelig fra 1. april.

Ta kontakt med programsjef Stina, på stina@bff.no om du har spørsmål eller skulle ønske å få tilsendt programbrosjyren til din barnehage.

Årets festival arrangeres fra mandag 29. april til lørdag 4. mai i 2019.

Barneskole/SFO

Årets Barnefilmfestival arrangeres fra mandag 29. april til lørdag 4. mai 2019. Det arrangeres filmverksteder både i selve festivaluken og uken før. Vi lover et spennende program for alle klassetrinn, med film fra hele verden. Filmene vil ha stor bredde i tematikk og sjanger. På mange av forestillingene vil også filmskapere være tilstede.

Lommeprogramhefte vil bli distribuert til skolene 1. april. 

Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 forestillinger under årets festival, dessuten verksteder etter "først til mølla" prinsippet.

Ungdomsskole

Årets filmfestival arrangeres fra mandag 29. april til lørdag 4. mai. Vi byr på et spennende program for 8. - 10. trinn.

Filmfest UNG er det vi kaller Barnefilmfestivalens ungdomsprogram. Vi viser film i ulike sjangere, med et bredt spekter av spennende tematikk - fra hele verden! På mange av visningene vil filmskaperne og skuespillere være tilstede. Enkelte av filmene er uten undertekster (ved engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her kan man få mad seg språktrening på kjøpet.

Alle på 10. trinn i Kristiansand får tilbud 1 billett tilknyttet visninger på årets Filmfest UNG. Tilbudet gjelder også øvrige ungdomsfilmer som vises i Barnefilmfestivalens program.

Videregående

Filmfest UNG blir i år arrangert fra mandag 29. april til lørdag 4. mai 2019. Det vises et stort og spennende skoleprogram som er tilpasset videregående skole i ukedagene. Programmet sendes til skolenes kinokontakter pr. epost i slutten av mars måned.

GRATIS VISNINGER OG TRANSPORT FOR VGS
Støttet av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) tilbys elever ved Videregående skoler i Vest-Agder gratis filmvisninger, samt fri transport for skoler med behov for dette. Dette gjelder både filmvisninger under Filmfest UNG og ungdomsfilmer som vises på Barnefilmfestivalen.

FAGLIG RELEVANS
Det presenteres et spennende og bredt program med spillefilmer, kortfilm og dokumentar. Det er prisvinnende filmer som vises eksklusivt på festivalen og noen ønskerepriser. Filmene har som hensikt å skape engasjement og gi grunnlag for refleksjon og diskusjon.

Filmene vil kunne ha stor faglig relevans for fag som eksempelvis: spansk, tysk, fransk, engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, film- og mediefag. Tematisk berører filmene blant annet oppvekst, identitet, seksualitet, globalisering, språk og aktuelle samfunnsspørsmål.

En stor del av filmene er uten undertekster (de fleste med engelsk tale) eller har engelsk tekst, så her får man språktrening, både muntlig og skriftlig, med på kjøpet.

På flere av visningene vil elevene få mulighet til å møte norske og internasjonale filmskapere, skuespillere eller relevante fagpersoner.